Derneğimiz

Galatasaraylılar Derneği 1908 yılında kurulmuş, 1909 yılında kabul edilen Cemiyetler Kanunu’ndan sonra İstanbul Beyoğlu Mutasarrıflığı’nın 12 Ağustos 1326 (1909) tarihli ilmühaberiyle “Mekteb-i Sultani Talebe-i Kadimesi” adıyla tescil edilmiştir.

Derneğin kurucu başkanı, Galatasaray Lisesi´nin “Mektep mezunu ilk müdürü olan” Abdurrahman Şeref Efendi’dir.

Abdurrahman Şeref Efendi’nin söylediği üzere “Okul ikinci ailedir. Sosyal kardeşlik, orada başlar” sloganıyla kurulan Galatasaraylılar Derneği, günümüzde 6.700 aktif üyesi olan ve Galatasaray Lisesi 13.Sınıflarının Mektep hayatlarına devam ettiği bir mezunlar sınıfıdır.

https://galatasaraylilardernegi.org.tr